Kto czuwa nad finansami organizacji pozarządowych
Finanse & Nieruchomości Filantropia Kto czuwa nad finansami organizacji pozarządowych

Kto czuwa nad finansami organizacji pozarządowych?

1/2
Kto czuwa nad finansami organizacji pozarządowych?
[fot: Marek Kosmal/iStock]

Od 10 do 100 tysięcy złotych - tyle przynosi działalność ponad jednej trzeciej wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce. Niestety przychody więcej niż co piątej nie przekraczają 10 tysięcy. Sporej części na funkcjonowanie musi wystarczyć jedynie tysiąc złotych. Tylko 5,6 procent organizacji może pochwalić się rocznymi przychodami przekraczającymi milion złotych.

Konto stowarzyszeń i fundacji najczęściej zasilają składki członkowskie. Nieco rzadziej do ich działalności dorzucają się również samorządy. Z kolei datki od osób prywatnych, podobnie zresztą jak darowizny od firm i instytucji, stanowią część budżetu co czwartej instytucji. Tylko jedna czwarta z nich deklaruje, że korzysta z pomocy finansowej państwa.

Okazją do zasilenia kasy instytucji może być również prowadzenie działalności odpłatnej. Choć warunek jest jeden – tego typu aktywność musi pozostawać niekomercyjna, zdecydowała się na nią jedynie co piąta organizacja.

Kondycja sporej części polskich fundacji i stowarzyszeń nie jest najlepsza. Trzy na cztery z nich nie posiadają żadnych rezerw finansowych. Z kolei te, które mają oszczędności, deklarują, że te nie wystarczyłyby im nawet na rok działalności.

Tagi:

finanse

pieniądze

fundacje

raport

sprawozdanie

organizacje pozarządowe

stowarzyszenia

SKOMENTUJ

Podpis:   
Podaj czwarty znak kodu YG2em
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy. Masz szansę rozpocząć ciekawą dyskusję.
NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne