Jak działają i czym zajmują się organizacje pozarządowe
Finanse & Nieruchomości Filantropia Jak działają i czym zajmują się organizacje pozarządowe

Jak działają i czym zajmują się organizacje pozarządowe

Jak działają i czym zajmują się organizacje pozarządowe
[fot: michelini/sxc.hu ]

Ponad 110 tysięcy - tyle, w 2010 roku, było w Polsce zarejestrowanych organizacji pozarządowych. Większość z nich, bo aż ponad 70 procent stanowiły stowarzyszenia. Drugą najbardziej popularną formą działalności non-profit są fundacje.

Organizacje pozarządowe nie powstałyby bez obywateli. To właśnie z ich inicjatywy rodzi się pomysł, aby zacząć działania na rzecz konkretnej sprawy. Z tego tez powodu organizacje pozarządowe często nazywa się trzecim sektorem. Choć nie należą do sektora publicznego działają w interesie społecznym. Mimo że tworzą je osoby prywatne ich cele nie są nastawione na zyski. Są więc czymś pomiędzy pierwszym sektorem publicznym a drugim prywatnym i skupiającym sferę biznesu.

Organizacje pozarządowe nie mogą podlegać administracji rządowej oraz samorządowej. Oprócz najbardziej popularnych stowarzyszeń i fundacji organizacjami społecznymi są między innymi Ochotnicze Straże Pożarne, koła łowieckie, organizacje kościelne czy komitety społeczne i związki zawodowe.Stowarzyszenia i fundacje najczęściej kojarzone są z działalnością charytatywną, pomocą humanitarną lub wspieraniem osób niepełnosprawnych. W rzeczywistości jednak tak nie jest. Większość z nich, bo ponad jedna trzecia zajmuje się sportem, turystyką lub po prostu zajęciami hobbystycznymi. Organizacji promujących edukację i wychowanie oraz kulturę i sztukę jest o połowę mniej. Zaś pomocą społeczną czy ochroną zdrowia nie zajmuje się nawet co dziesiąta z nich.

Spora część organizacji pozarządowych nie istniałaby gdyby nie zaangażowanie ich członków. To właśnie dzięki ich społecznej pracy oraz pomocy wolontariuszy trzeci sektor może działać. Tylko co czwarta z organizacji może pozwolić sobie na zatrudnienie choćby jednego pracownika. Wynika to głównie ze złej kondycji finansowej tych instytucji. To mogłoby również tłumaczyć dlaczego jedynie 60 procent z zarejestrowanych organizacji jest rzeczywiście aktywnych.

Co czwarta organizacja non-profit działa dzięki pieniądzom od państwa. Co piąta korzysta głównie z hojności darczyńców. Podobny odsetek utrzymuje się ze składek członkowskich. W 2010 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym było zarejestrowanych 87 tysięcy stowarzyszeń, 12 tysięcy fundacji i o cztery tysiące więcej Ochotniczych Straży Pożarnych. Większość z ich członków działa bezinteresownie. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych reguluje ustawa z 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj w Platine.pl
Jeszcze nie zarobił, a już rozdaje pieniądze
Janusz Palikot zapowiedział przekazanie niemal pół miliona złotych ze swoich przyszłych sejmowych pensji na cele charytatywne.
Słynna aktorka wyda miliony na swoją fundację
Kate Winslet łączy siły z ekspertami firmy Lancome przy tworzeniu zimowej linii kosmetyków, aby zebrać fundusze na cele charytatywne.
Amerykanie niechętnie dają na biednych
Instytucje dobroczynne zebrały w 2010 roku o 70 miliardów dolarów mniej niż rok wcześniej.
Tagi:

fundacje

ngo

stowarzyszenia

organizacje pozarzadowe

SKOMENTUJ

Podpis:   
Podaj czwarty znak kodu Hzt3f
KOMENTARZE
  • 24.06.14, 13:33:22

    ~maagg

    różne sa fundacje, wiadomo, ja muszę pochwalić fundację LC heart,państwa Czarneckich, robią dużo dobrego dla innych ludzi, oby tak dalej!
    odpowiedz
NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne