Herb Francji - pochodzenie godła - Francja

Znajdź herb

Herb Francji

  • Liczba ludności: 65800000
  • Powierzchnia: 643801 km2
  • Stolica: Paryż
  • Waluta: 1 euro = 100 eurocentów (EUR, EUR)
  • Język urzędowy: francuski
Herb Francji

Herb Francji - pochodzeniePonieważ oficjalnie Francja nie posiada herbu, jego rolę pełni kilka symboli państwowych, które używane są w związku z określonymi uroczystościami lub okolicznościami. Taka sytuacja to w przede wszystkim wynik rewolucji francuskiej, w czasie której postanowiono zerwać z monarchistycznymi tradycjami miasta. Gdy Francja stała się republiką, władze nie ustanowiły jednego oficjalnego symbolu. Najczęściej rolę herbu Francji pełnią rózgi liktorskie. W samym środku nietypowego bukietu znajduje się topór, dookoła znajdują się zaś gałązki dębu i lauru. Innym często wykorzystywanym symbolem (głównie na dokumentach ministerstw i administracji) jest Marianne, przedstawiająca wojowniczkę w czapce frygijskiej, na francuskiej fladze. Oficjalnie wprowadzono je do użycia pod koniec lat dziewięćdziesiątych, za rządów premiera Lionela Jospina. Symbol stanowi odniesienie do wolności i czasów rewolucji francuskiej.