Herb Warszawy - Herby miast

Znajdź herb

Herb Warszawy

  • Liczba ludności: 1711324
  • Państwo: Polska
  • Województwo: mazowieckie
  • Rok założenia: XIII wiek
  • Prawa miejskie: ok. 1300
Herb Warszawy

Herb Warszawy - pochodzenie herbuHerb Warszawy przedstawia kobietę z rybim ogonem, trzymającą w rękach złote: szablę i tarczę. Tuż nad tarczą herbu znajduje się królewska korona, symbolizująca zwycięstwo. To jak herb wygląda obecnie zostało ustalone w wyniku konkursu. Autorem zwycięskiego projektu był grafik Feliks Szczęsny Kwarta. Najstarsza znana pieczęć Warszawy, na której pojawiał się herb miasta pochodzi z 1390 roku.