Herb Szczecina - Herby miast

Znajdź herb

Herb Szczecina

  • Liczba ludności: 409211
  • Państwo: Polska
  • Województwo: zachodniopomorskie
  • Rok założenia: IX wiek
  • Prawa miejskie: 3 kwietnia 1243
Herb Szczecina

Herb Szczecina - pochodzenie herbuW herbie Szczecina pojawia się ukoronowana głowa gryfa z czerwonymi piórami, która stanowi nawiązanie do książąt wywodzących się z dynastii Grafitów. W obecnej postaci herb miasta został zatwierdzony przez Radę Miasta pod koniec 1996 roku. Motyw gryfa pojawiał się już na pieczęci miasta pochodzącej z XIII wieku. Największą zmianę w herbie wprowadzono po 1660 roku. Wówczas na wniosek szwedzkiego króla Karola IX dodano do niego dwa lwy.