Herb Gdyni - Herby miast

Znajdź herb

Herb Gdyni

  • Liczba ludności: 248574
  • Państwo: Polska
  • Województwo: pomorskie
  • Rok założenia: przed 1253
  • Prawa miejskie: 10 lutego 1926
Herb Gdyni

Herb Gdyni - pochodzenie herbuPrzez pewien czas, w okresie międzywojennym Gdynia nie posiadała swojego herbu. Władze miasta postanowiły ogłosić więc konkurs, który miałby wyłonić najlepszy projekt. Spośród 200 nadesłanych zgłoszeń, żaden nie spełniał określonych wymagań. Herb Gdyni nadano więc dopiero w czasie niemieckiej okupacji. Aktualne godło, z walecznymi rybami stało się symbolem miasta po wojnie, dokładnie w 1946 roku.