Herb Częstochowy - Herby miast

Znajdź herb

Herb Częstochowy

  • Liczba ludności: 235798
  • Państwo: Polska
  • Województwo: śląskie
  • Prawa miejskie: pomiędzy 1370 i 1377
Herb Częstochowy

Herb Częstochowy - pochodzenie herbuAktualna wersja herbu Częstochowy powstała w czerwcu 1992 roku. Najstarsze wzmianki na jego temat pochodzą jednak z XVI wieku. Znajdujące się na nim symbole lwa i orła nawiązywały do ziem znajdujących się pod panowaniem dynastii Władysława Opolczyka, czyli Rusi Halickiej i Śląska Opolskiego.