Herb Bydgoszczy - Herby miast

Znajdź herb

Herb Bydgoszczy

  • Liczba ludności: 363020
  • Państwo: Polska
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
  • Rok założenia: 1038 (gród)
  • Prawa miejskie: 19 kwietnia 1346
Herb Bydgoszczy

Herb Bydgoszczy - pochodzenie herbuNajstarsza znana wersja herbu Bydgoszczy pochodzi z II połowy XIV wieku. W dokumencie pochodzącym z tego okresu pieczęcią z podobnym herbem posługiwali się bydgoscy burmistrzowie i rajca. Prawdopodobnie herb został nadany miastu w tym samym czasie, w którym przyznano mu prawa miejskie.