Herby miast w Platine.pl

Znajdź herb

Herby miast

Pierwsze herby miast zaczęły powstawać już w średniowieczu. Pomysł, aby z określonym obszarem wiązać unikalny symbol pojawił się dokładnie w tym samym czasie, w którym zaczęło kształtować się prawo miejskie. Początkowo herby pojawiały się jedynie na pieczęciach. Dopiero z czasem postanowiono przenieść je na tarcze. Decyzje na temat wyglądu herbu najczęstszej podejmował wójt lub rada miasta. Zdarzało się jednak i tak, że ostateczne zdanie w tej sprawie należało do monarchy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pieczę nad herbami miast przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

rozwiń opis »


Herby miast