Herb Białynia - Herby szlacheckie

Znajdź herb

Herb Białynia

  • Alternatywne nazwy: Bialina, Bielina, Bielizna, Bieluzna, Konopka
  • Pierwsza wzmianka: 1388
  • Herbowni: 86
Białynia


Pochodzenie herbu BiałyniaHerb, którym posługiwały się przede wszystkim rody zamieszkujące ziemię łęczycką, sandomierską, krakowską oraz sieradzką. Najstarszy zapis dotyczący herbu Białynia pochodzi z 1388 roku.HerbowniLeszczyński, Białecki, Białobłocki, Białobocki, Biwil, Bostowski, Brzostowski, Glinka, Golimiński, Goliniński, Jankowski, Jawoysz, Koczowski, Kodź, Konopka, Łakowicz, Ławrynowicz, Marcinkiewicz , Niebrzydowski, Odroclew, Rymkiewicz, Rzepecki, Rzepnicki, Sadowski, Studziński, Sułkowski, Szczęsnowicz, Wilczek, Witkiewicz, Wójcik, Zabłocki, Zacharski, Zagrocki, Zagrodzki, Zdanowicz, Żdanowicz, Bernatowicz, Białynia, Białynicki, Biluński, Biłuński, Birula, Bordziłowski, Borzdziłowski, Ceprzyński, Chołodecki, Chomichowski, Ciekawy, Czubik, Dziećmiarowski, Dziedziel, Ginejko, Glińka, Harbuz, Jaszczechowski, Jawłowski, Jawosz, Kociubiński, Kowarski, Kowerski, Kowzan, Kutkiewicz, Ławrynowski, Maksymowicz , Męczkowski, Miksiewicz, Moglik, Niemski, Nowochoński, Pasenko, Poszylski, Rafanowicz, Rzepniewski, Rzepnik, Sulkowski, Suszko, Szaputa, Szuszko, Wieniawski, Wojcikiewicz, Wójcikiewicz, Zamotyński, Zyżniewski, Żyzniewski, Żyźniewski, Żyżniewski

więcej »