Herb Bełty - Herby szlacheckie

Znajdź herb

Herb Bełty

  • Alternatywne nazwy: Bełcz, Bolc
  • Pierwsza wzmianka: 1412
  • Herbowni: 55
Bełty


Pochodzenie herbu BełtyHerb o niemieckim pochodzeniu. Najprawdopodobniej trafił do polskiego herbarza z Moraw. Pierwszy zapis o nim pojawił się w 1412 roku. Po unii na Litwie występował w kilku odmianach.HerbowniChochorowski, Choroszewski, Graniewski, Januszowski, Kierdej, Stadnicki, Śmichowski, Śmiechowski, Śniechowski, Wolszleger, Belt, Bełt, Bełtowicz, Benedyktowicz, Beneszko, Beniszenko, Berends, Bergayło, Bergielewicz, Bergielski, Chcianowski, Chmurowski, Chochoński, Chorowski, Cirisser, Grambiewski, Granatowicz, Kolenda, Kolendowski, Kolędowski, Kuderewski, Kuderowski, Łata, Pelicki, Połonicki, Potarczycki, Potarzyński, Potorzycki, Poźniak, Pożarycki, Pożaryski, Pożniak, Późniak, Radziwanowski, Radziwonowski, Radziwoński, Rembowski, Skoropadski, Skoropadzki, Sniechowski, Stradecki, Strzelnicki, Symonolewicz, Uciański, Zwierkowski

więcej »