Herb Belina - Herby szlacheckie

Znajdź herb

Herb Belina

  • Herbowni: 79
Belina


Pochodzenie herbu BelinaNajstarsza wzmianka na temat tego herbu pochodzi z 1398 roku. Prawo do posługiwania się nim początkowo przysługiwało jedynie czeskiemu rodowi Bielinów. Z czasem członkowie rodziny zaczęli powiększać swoje wpływy, a jeden z nich sięgnął nawet po władzę w kraju.HerbowniBarzymowski, Belina, Bielinowicz, Bordzikowski, Borkowski, Borysław, Borysławski, Borzym, Borzymowski, Borzysławski, Brwinowski, Brzeznicki, Brzozowski, Buka, Byczkowicz, Bylina, Chwalęcki, Czechowski, Dusza, Falęcki, Golaniewski, Goleniewski, Goleniowski, Gólczewski, Grocki, Grodzki, Gruszczyński, Gruszecki, Gulczewski, Jasczułtowski, Jaszczółtowski, Jaszczułtowski, Jaworski, Kadłubowski, Kęcierski, Kędzierski, Kędzierzyński, Kolzan, Kołwzan, Konotopski, Kotkowski, Kraska, Krupiński, Kwilecki, Leszczyński, Lewsza, Lochowski, Łochowski, Miastkowski, Młochowski, Młynarski, Nadroski, Naropiński, Niałecki, Nowoszyński, Okoń, Okun, Okuń, Orzeszkowski, Piotrkowicz, Podhorecki, Podorecki, Pogórecki, Ponikowski, Porudeński, Porudyński, Porudziński, Pożarowski, Prażmowski, Proskowski, Pyrski, Rachowski, Sarbiński, Wolski, Zalutyński, Zdanowski, Zdunowski, Zeligowski, Żeligowski

więcej »