Herb Allan - Herby szlacheckie

Znajdź herb

Herb Allan

  • Herbowni: 1
Allan


Pochodzenie herbu AllanHerb o brytyjskim pochodzeniu. Do polskiej heraldyki został wprowadzony wraz z uznaniem w Polsce szlachectwa rodu Allanów.HerbowniAllan

więcej »