Herb Aleksandrowicz - Herby szlacheckie

Znajdź herb

Herb Aleksandrowicz

  • Herbowni: 2
Aleksandrowicz


Pochodzenie herbu AleksandrowiczZgodnie z najwcześniejszymi wzmiankami na jego temat, pochodzącymi z 1505 roku, przyjmuje się, że musiał powstać na przełomie XV i XVI wieku. Herb Aleksandrowicz stanowi odmianę herbu Kosy.HerbowniAleksandrowicz, Alexandrowicz

więcej »