Herb Alabanda - Herby szlacheckie

Znajdź herb

Herb Alabanda

  • Herbowni: 7
Alabanda


Pochodzenie herbu AlabandaWedług legendy herb powstał jeszcze za czasów dynastii Piastów. Niewykluczone, że pochodzi z XII wieku. Około 400 lat później został uznany za zaginiony.HerbowniAlabanda, Azulewicz, Frezer, Fryzer, Koproski, Koprowski, Protowbier

więcej »