Herby szlacheckie

Znajdź herb

Herby szlacheckie

Trąby, Tarnawa czy Leliwa. To tylko niektóre z najbardziej znanych herbów szlacheckich. Zanim jednak potężne rody zaczęły posługiwać się własnymi godłami, herby służyły jako oznaczenia rycerzy. Funkcje pierwszych herbarzy pełniły zaś role herbowe, przygotowywane w związku z turniejami rycerskimi zwoje pergaminowe, w których obok kolorowych wizerunków herbów pojawiały się również imiona ich posiadaczy. Dopiero z czasem posługiwanie się herbami stało się czymś typowym dla przedstawicieli szlacheckiego stanu. W przeciwieństwie do zasad panujących na Zachodzie, w naszym kraju jednym godłem mogło posługiwać się nawet kilka, niespokrewnianych ze sobą rodzin.

rozwiń opis »