Golf w Platine.pl
 
 

Słownik golfowy

Brutto - wynik brutto, patrz: gross score
  A-G | H-N | O-U | V-Z