Najdroższe hotele w europie
Finanse & Nieruchomości Najdroższe Najdroższe hotele w europie
wykop facebook blip twitter flaker
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T W X Z

najdroższe hotele w europie

19

tys. USD
Mordan Palace w Ankarze to zdecydowany lider wśród najdroższych hoteli w Europie. Jego budowa pochłonęła blisko 1,5 miliarda euro. Za jedną dobę trzeba zapłacić od 475 do nawet 19 tysięcy dolarów.