Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "Gest" - Ubocze, dolnośląskie - Organizacja Charytatywna
Finanse & Nieruchomości Filantropia Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "Gest"

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "Gest"

Obszary działalności organizacji:

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Nauka, kultura, ekologia:
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Rozwiń »
 
Misja organizacji:
Nasi członkowie to osoby, które działają na rzecz osób niesłyszących w Polsce. Wszystkich nas połączyła pasja do języka migowego i pragnienie współpracy z niesłyszącymi.

W odróżnieniu od innych organizacji nie dzielimy ludzi na posługujących się PJM-em i SJM-m. Naszym zdaniem na szacunek zasługuje KAŻDY, kto zrobił cokolwiek, by moc komunikować się z osobami niesłyszącymi. Członkiem naszego Towarzystwa może zostać każdy, kto okaże się jakimkolwiek Zaświadczeniem, Certyfikatem czy Dyplomem potwierdzającym ukończenie szkolenia z zakresu języka migowego. Zgodnie ze Statutem osoby niesłyszące są Członkami Honorowymi i tym samym są zwolnione ze składek członkowskich.NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne