Stowarzyszenie Tilia - Toruń, kujawsko-pomorskie - Organizacja Charytatywna

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Stowarzyszenie Tilia

Obszary działalności organizacji:

Nauka, kultura, ekologia:
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Rozwiń »
 
Misja organizacji:
Stowarzyszenie "Tilia" powstało w 1995 r., od 10 lat jest organizacją pożytku publicznego. Od 10 lat prowadzimy Szkołę Leśną na Barbarce i szerokorozumaną edukację ekologiczno-przyrodniczą, podejmujemy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz kultywowania tradycji i poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

W ramach naszej działalności prowadzimy w Szkole Leśnej na Barbarce warsztaty edukacyjne jednodniowe i pobytowe dla dzieci i młodzieży, organizujemy konkursy, spotkania, rajdy turystyczne, pikniki dla mieszkańców Torunia i okolic. Prowadzimy także edukację w Wiatraku w Bierzgłowie i Schronisku dla Zwierząt w Toruniu.

Stowarzyszanie tworzy własne programy edukacyjne, przygotowuje akcje, konkursy i przedsięwzięcia ucząc zachowań ekologicznych oraz promując ochronę przyrody.

Zasadniczym celem działalności, zgodnie z założeniami statutowymi Stowarzyszenia, jest propagowanie idei ochrony środowiska i popularyzacja ekologicznego podejścia do życia. Ważną rolę pełni również promocja i organizowanie indywidualnej i zbiorowej turystyki. Stowarzyszenie "Tilia" czyni również starania w kierunku integracji stowarzyszeń działających na rzecz ekologii i ochrony środowiska, prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla nauczycieli oraz spotkania o tematyce przyrodniczej. Wszystkie te działania zmierzają do podniesienia świadomości ekologicznej i kształtowania właściwych postaw wśród społeczeństwa, co przeciwdziałać będzie ujemnym skutkom urbanizacji i degradacji środowiska.

Zasięg realizowanych obecnie działań obejmuje głównie województwo kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie.NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne