Stowarzyszenie "Szkoły dla Pokoju" - Warszawa, mazowieckie - Organizacja Pożytku Publicznego - Organizacja Charytatywna
Finanse & Nieruchomości Filantropia Stowarzyszenie "Szkoły dla Pokoju"

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Stowarzyszenie "Szkoły dla Pokoju"

Obszary działalności organizacji:

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Ochrona praw:
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna:
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
Nauka, kultura, ekologia:
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Tożsamość, tradycja narodowa:
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Rozwiń »
 
Misja organizacji:
?Stowarzyszenie ?Szkoły dla Pokoju? zostało zarejestrowane w 2002 roku i ma na celu podejmowanie i rozwijanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz zapewnienia edukacji dzieciom i kształcenia dorosłych z regionów dotkniętych biedą i zacofaniem, które ze względów ekonomicznych, politycznych czy kulturowych zostały pozbawione możliwości zdobywania wiedzy.

Od 2002 roku stowarzyszenie pomaga afgańskim szkołom i uniwersytetom zapewniając im podręczniki do nauki języka angielskiego, artykuły papiernicze, komputery, drukarki i maszyny do pisania. Podczas zimy organizuje zbiórki odzieży i butów, które pomagają Afgańczykom przetrwać srogie mrozy. Obecnie Szkoły dla Pokoju aktywnie współpracują z polskimi żołnierzami w Ghazni.NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne