Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego - Warszawa, mazowieckie - Organizacja Charytatywna
Finanse & Nieruchomości Filantropia Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego

Obszary działalności organizacji:

Nauka, kultura, ekologia:
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Rozwiń »
 
Misja organizacji:
Celem Stowarzyszenia jest:
1. inicjowanie i wspieranie wszelkich form badania i doskonalenia metod nauczania języka rosyjskiego
2. ułatwianie przepływu informacji dotyczących uczenia się i nauczania języków obcych
3. współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami języka rosyjskiego
4. utrzymanie kontaktów i współpraca z ośrodkami nauczania języka rosyjskiego w kraju na świecie
5. inicjowanie działań na rzecz promocji nauczania i uczenia się języka rosyjskiego.
6. inicjowanie i wspieranie działań związanych z uczestniczeniem dzieci i młodzieży w edukacji i kulturze, popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego własnego narodu oraz komunikacją międzykulturową.NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne