Organizacje - Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce
Finanse & Nieruchomości Filantropia Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Obszar: Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce

 • Regionalna Fundacja Rozwoju Wsi

  Myszowice

  Podstawą działalności Fundacji jest EKOLOGIA. Zakres działania to: promocja rolnictwa bez chemii czyli ekologicznego i alternatywnego /ograniczona chemia/, profilaktyka zdrowia czyli właściwe...

 • Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej

  Warszawa

  Misja Ruch społeczny o charakterze naukowo-edukacyjnym. Zasadniczym zadaniem organizacji jest podnoszenie kultury umysłowej polskiego społeczeństwa. Prowadzone działania - Wydawnictwa naukowe...

 • Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Cieszyn

  Fundacja jest instytucją społeczną wspierającą Państwo w zakresie organizowania profilaktyki i lecznictwa na Śląsku Cieszyńskim, przy czym pierwszoplanowym jej celem jest zbieranie środków na...

 • Fundacja "Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości"

  Kalisz

  Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jest Fundacją, organizacją pozarządową, która jako partner miasta Kalisza, wspiera zadania rozwoju gospodarczego i pomocy społecznej w naszym mieście...

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Łódź

  Misją Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności regionu łódzkiego, poprzez rozwijanie ducha przedsiębiorczości, integrację środowiska...

 • Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

  Lublin

  Misją Fundacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Lubelszczyzny poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorcom oferujemy usługi komercyjne oraz ...

 • Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych

  Lublin

  Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych to jeden z liderów w realizacji projektów szkoleniowych, doradczych, edukacyjnych i promocyjnych. Od roku 1995 aktywnie działa na rzecz rozwoju polskich...

 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Poznań

  Misja Poprawa życia ludzi niewidomych i słabowidzących. Prowadzone działania Prowadzenie telefonu zaufania dla osób niewidomych i słabowidzących, przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci...

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Radom

  Działalność CEE skierowana do dzieci i młodzieży oraz dorosłych skoncentrowana jest na: - ustawicznej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, prowadzonej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób...

 • Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Dębica

  Misja 1. Obrona konstytucyjnych praw człowieka. 2. Ochrona środowiska naturalnego (ekologia). 3. Zwalczanie objawów patologii społecznej (alkoholizm, narkomania). Prowadzone działania 1....

NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne