Organizacje - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Finanse & Nieruchomości Filantropia Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Obszar: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne