Organizacje - Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Finanse & Nieruchomości Filantropia Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Obszar: Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

 • Regionalna Fundacja Rozwoju Wsi

  Myszowice

  Podstawą działalności Fundacji jest EKOLOGIA. Zakres działania to: promocja rolnictwa bez chemii czyli ekologicznego i alternatywnego /ograniczona chemia/, profilaktyka zdrowia czyli właściwe...

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Łódź

  Misją Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności regionu łódzkiego, poprzez rozwijanie ducha przedsiębiorczości, integrację środowiska...

 • Krajowe Forum Samorządowe w Bydgoszczy

  Bydgoszcz

  Misja Głównym celem działalności KFS jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju i umacniania samorządności, bezpieczeństwa mieszkańców kraju oraz tworzenie płaszczyzny do współpracy...

 • Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Wilkowice

  Zgodnie ze statutem stowarzyszenia: Celami Klubu Gaja są: a)zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego; b)działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa...

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Ada"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Bielsko-Biała

  Misja Misją Stowarzyszenia jest stworzenie dziecku niepełnosprawnemu takich warunków rozwoju psychofizycznego i intelektualnego, które pozwolą na osiągnięcie w życiu dorosłym optymalnego poziomu...

 • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria" w Inowrocławiu

  Inowrocław

  Misja Przesłaniem naszej działalności jest wysokiej jakości społeczna ochrona zdrowia z elementami własnego niezależnego funduszu zdrowotnego opartego na wzajemności i solidarności. Szeroko...

 • Rudzkie Konto Pomocy Ruda Śląska

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Ruda Śląska

  Naszym celem jest niesienie pomocy osobom i rodzinom upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie, a przede wszystkim zagrożonym ubóstwem. Jest to pomoc udzielana ludziom, którzy potrzebują...

 • Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Kraków

  Misją naszej organizacji jest wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także po prostu...

 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Łódź

  Misja Celem Stowarzyszenia jest demokratyzacja życia społecznego i wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych oraz pomoc i ochrona ludzi zagrożonych marginalizacją w życiu społecznym, ze szczególnym...

 • Centrum Edukacji Ekologicznej

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Radom

  Działalność CEE skierowana do dzieci i młodzieży oraz dorosłych skoncentrowana jest na: - ustawicznej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, prowadzonej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób...

NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne