Organizacje - Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Finanse & Nieruchomości Filantropia Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Obszar: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

 • Fundacja Polska "Arka"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Tarnów

  Misja Zapobieganie patologiom społecznym poprzez: -pomoc dzieciom i młodzieży dotkniętym sieroctwem -działalność resocjalizacyjna w zakładach i ośrodkach wychowawczych -współpraca: z Kurią...

 • Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Szczecin

  Działalność statutowa nieodpłatna: 1. Celem podstawowym Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS, oraz ich rodzinom i najbliższym. 2. Przeciwdziałanie patologii...

 • Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego

  Bydgoszcz

  Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego jest stowarzyszeniem oświatowym legitymującym się ponad 50-letnią tradycją w kształceniu i doskonaleniu zawodowym w systemie kursowym i szkolnym. Posiadamy...

 • Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

  Łęczna

  Misja - działania edukacyjne, szkoleniowe, - zrównoważony rozwój, - rozwój i wspieranie aktywnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, - integracja osób z choroba...

 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Elblągu

  Elbląg

  Misja 1. Działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami. 2. Kształtowanie właściwego stosunku do świata zwierząt. Prowadzone działania 1. Kontrole warunków bytowych...

 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Łódź

  Misja: Pomaganie ludziom w rozwiązywaniu kryzysów życiowych i realizowaniu zdrowego stylu życia. Prowadzone działania: 1. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej 2. Popularyzacja...

 • Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Automobilklub Chełmski

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Chełm

  Głównym naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, któremu poświęcamy wiele czasu, energii i pomysłów. Poza tym prowadzimy działania w zakresie turystyki i sportu samochodowego oraz...

 • Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Zielona Góra

  Misja "Kształcąc ustawicznie pomagamy ludziom starszym zmieniać postawy w kontaktach z drugim człowiekiem w celu odnalezienia radości w realizacji własnych i wspólnych marzeń w jesieni...

 • Związek Romów Polskich

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Szczecinek

  Celem Stowarzyszenia jest: 1. Mobilizowanie członków mniejszości romskiej do aktywnego udziału w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów i więzi narodowościowych, kulturowych i językowych pomiędzy...

 • Pracownia Alternatywnego Wychowania

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Łódź

  Misja Pracownia Alternatywnego Wychowania do 1996 roku działająca jako pracownia psychologiczna Samodzielnego Koła Terenowego Nr 147 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, została stworzona dla...

NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne