Organizacje - Pomoc Polonii i Polakom za granicą
Finanse & Nieruchomości Filantropia Pomoc Polonii i Polakom za granicą

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Obszar: Pomoc Polonii i Polakom za granicą

 • Fundacja "Pomoc Bliźniemu"

  Koszalin

  Misja 1. Organizowanie leczenia, rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych, chorych, ubogich i dzieci. 2. Finansowanie i organizowanie zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego dla ww....

 • Towarzystwo Miłośników Łosiowa i Okolic

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Łosiów

  Nasza misja to propagowanie historii, zabytków Regionu: -uświadamianie społeczeństwa w w/w zakresie, - propagowanie kultury Kresów Wschodnich, - chęć stworzenia na tych ziemiach (które obejmuje...

 • Regionalna Fundacja Rozwoju Wsi

  Myszowice

  Podstawą działalności Fundacji jest EKOLOGIA. Zakres działania to: promocja rolnictwa bez chemii czyli ekologicznego i alternatywnego /ograniczona chemia/, profilaktyka zdrowia czyli właściwe...

 • Fundacja im. ks. Siemaszki

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Kraków

  Cele: - niesienie pomocy duchowej i materialnej dzieciom i młodzieży ubogiej; - prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży ubogiej; - inna działalność charytatywna zgodna...

 • Stowarzyszenie Pomocy "Rubież"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Białystok

  Misja 1) Udzielanie pomocy charytatywnej hospicjom, domom dziecka, placówkom pomagającym bezdomnym, domom opieki dla kobiet z dziećmi, rodzinom ubogim i wielodzietnym w Polsce, ze szczególnym...

 • Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej

  Sopot

  Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej zrzesza dyżurnych telefonów zaufania i osoby pracujące w placówkach pomocy telefonicznej. PTPT działa na rzecz tworzenia i utrzymywania systemu wsparcia dla...

 • Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku zs Łopuszka Mała

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Łopuszka Mała

  Misją Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "WZRASTANIE" jest wszechstronna pomoc młodzieży we wzrastaniu wewnętrznym i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości...

 • Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Połaniec

  Misja Kontynuowanie tradycji kościuszkowskich w Połańcu. Pielęgnowanie kultury, tradycji i historii miasta Połańca oraz jego promocja. Współpraca z innymi towarzystwami w Polsce oraz czynny udziału...

 • Caritas Polska

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Warszawa

  Misja: "Być głosem ludzi ubogich" Cel działań: Działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości...

 • Fundacja "Edukacja dla Demokracji"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Warszawa

  Fundacja Edukacja dla Demokracji powstała w końcu lat 80-tych dzięki współpracy pedagogów polskich i amerykańskich. Celem Fundacji jest krzewienie wiedzy o demokracji i gospodarce wolnorynkowej oraz...

NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne