Organizacje - Pomoc Polonii i Polakom za granicą - strona 3
Finanse & Nieruchomości Filantropia Pomoc Polonii i Polakom za granicą

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Obszar: Pomoc Polonii i Polakom za granicą

 • Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

  Kraków

  W ramach działalności na rzecz samorządu terytorialnego Federacja prowadzi działalność informacyjną, doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Przygotowuje i opiniuje projekty ustaw oraz innych aktów...

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej

  Trzebnica

  Naszą misją jest popularyzacja wiedzy o mieście Trzebnicy i regionie, kultywowanie tradycji regionalnych, kształtowanie etosu małej ojczyzny, dokumentowanie kultury, sztuki i nauki, ochrona zabytków...

 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Historii

  Poznań

  Współpraca regionalna ludzi związanych z historią Wielkopolski.

 • Stowarzyszenie Otwartych Ludzi "SOL"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Tychy

  Głównym celem statutowym jest obrona godności człowieka. Stąd działalność obejmuje wszelkie sfery życia, w ramach której udzielamy pomocy prawnej (sprawy karne, cywilne, rodzinne, urzędowe)...

 • Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Przemyśl

  Nasz cel: Promocja miasta i pięknej Ziemi Przemyskiej oraz wybitnych osobowości. Nasze zadanie: Integracja obywateli w działalności na rzecz miasta i regionu. Nasz obowiązek: Pozyskiwanie...

 • Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Rzeszów

  Misja 1) Szeroki rozwój działalności społeczno-kulturalnej na terenie miasta Rzeszowa i jego regionu w różnych jej formach i kierunkach 2) Inicjowanie, popieranie i krzewienie nauki, kultury oraz...

 • Związek Górnośląski

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Katowice

  Zgodnie ze Statutem i Programami działania: - Wszechnica Górnośląska, - Biesiady Turystyczne, - Śląskie Śpiewanie, - Śląskie Gody, - Nagroda im. W. Korfantego, - Ogólnopolski Konkurs...

 • Klub Współpracy Międzynarodowej

  Wałcz

  Misja Aktywizacja społeczeństw na rzecz partnerskiej współpracy i współdziałania poprzedzające zjednoczenie Europy. Integracja społeczeństw obywatelskich miast partnerskich, szczególnie w formach...

 • Polskie Stowarzyszenie Prasy Lokalnej

  Kraków

  Celem działań PSPL jest: - intergracja działań środowiskowych dziennikarskich w kraju i za granicą, - wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy jego członkami, - poszukiwanie, inspirowanie...

 • Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Kraków

  Misja Organizowanie wsparcia i pomocy materialno-bytowej środowiskom Polonijnym za granicą wschodnią, działalność na rzecz tych środowisk, podtrzymywanie tradycji narodowych, podtrzymywanie...

NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne