Organizacje - Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Finanse & Nieruchomości Filantropia Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Obszar: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Fundacja Fundusz Obrony Narodowej

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Gdynia

  Odznaczenia i wyróżnienia związane z Fundacją Fundusz Obrony Narodowej (Fundacja FON): 1. Medal Papieski i Ryngraf Jasnogórskiej Królowej Polski (2002r.) 2. Medal "PRO MEMORIA" (2009r.) 3....

 • Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej

  Gdynia

  Misja Kultywowanie najlepszych tradycji polskiej bandery. Popularyzowanie założeń gospodarki morskiej. Opiniowanie kierunków i metod kształcenia kadr morskich. Wymiana doświadczeń między kapitanami....

 • Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Warszawa

  Misja: 1) Upamiętnienie i upowszechnianie tradycji walk w obronie Warszawy w II wojnie światowej. 2) Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności kraju. 3) Integrowanie środowisk...

 • Związek Harcerstwa Polskiego

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Warszawa

  Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. ZHP to nie tylko organizacja...

 • Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej "Kruszynka"

  Stary Gierałtów

  Celem stowarzyszenia jest szeroko rozumiany rozwój naszej doliny obejmujący 3 wsie Stary i Nowy Gierałtów oraz Bielice położone pomiędzy górami Bialskimi i Złotymi w Sudetach wschodnich. We wsi...

 • Związek Strzelecki "Strzelec" - Organizacja Społeczno-Wychowawcza

  Warszawa

  Misja Działanie na rzecz niepodległości i umacniania RP. Wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowo-twórczej i dyscyplinie społecznej zgodnie ze wskazaniami założyciela...

 • Klub Sympatyków Kolei

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Wrocław

  Misja Uznając transport kolejowy za jeden z najważniejszych czynników zrównoważonego rozwoju kraju, w trosce o dobro kolejnictwa w Polsce oraz rozwój lokalnego transportu kolejowego, pragniemy...

 • Fundacja Słowiańska

  Warszawa

  Prowadzone działania Popieranie i realizacja przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury i postępu cywilizacyjnego narodów słowiańskich oraz popularyzacji ich tradycji, ich osiągnięć wśród innych narodów...

 • Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Olsztyn

  Misja Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest przyczynianie się - przy pomocy metody harcerskiej - do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości duchowe...

 • Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Poznań

  Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań. Działaniu temu przyświecają...

NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne