Organizacje - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Finanse & Nieruchomości Filantropia Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Obszar: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne