Organizacje - Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Finanse & Nieruchomości Filantropia Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Obszar: Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne