Organizacje - miasto Łódź

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Organizacje: Łódź

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Bałuty

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Łódź

  Misja 1. Rzecznictwo potrzeb i praw dziecka. 2. Pomoc rodzinom w wypełnianiu ich zadań wychowawczych i opiekuńczych. 3. Zapobieganie sieroctwu społecznemu. 4. Opieka nad dziećmi...

 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Łódź

  Misja: Pomaganie ludziom w rozwiązywaniu kryzysów życiowych i realizowaniu zdrowego stylu życia. Prowadzone działania: 1. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej 2. Popularyzacja...

 • Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Łódź

  Misja: Głównym celem naszego działania jest zrzeszenie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla udzielania im pomocy w sprawach życiowych, a w tym rehabilitacja. Prowadzone...

 • Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

  Łódź

  Celem działania Sejmiku jest reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, koordynowanie działań wspólnych dla wszystkich członków, tworzenie warunków do pełnego i aktywnego...

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Łódź

  Misją Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności regionu łódzkiego, poprzez rozwijanie ducha przedsiębiorczości, integrację środowiska...

 • Stowarzyszenie "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Łódź

  Prowadzone działania: Opieka paliatywna dla dzieci w domu rodzinnym. Domowa wentylacja (nieinwazyjna i inwazyjna) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Opieka paliatywna dla młodzieży w domu...

 • Pracownia Alternatywnego Wychowania

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Łódź

  Misja Pracownia Alternatywnego Wychowania do 1996 roku działająca jako pracownia psychologiczna Samodzielnego Koła Terenowego Nr 147 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, została stworzona dla...

 • Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Łódź

  Misja Działamy na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji, które niosą pomoc najbiedniejszym mieszkańcom. Zorganizowaliśmy system gromadzenia i rozdziału żywności, walczymy z marnowaniem...

 • Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "KRWINKA"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Łódź

  Fundacja ?Krwinka? powstała w 1996 roku z inicjatywy rodziców dzieci cierpiących na choroby nowotworowe. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000165702). Jest...

 • Fundacja Inkubator

  Łódź

  Misja Finansowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Promowanie małych i średnich firm. Finansowanie kursów, szkoleń i stypendiów dla przedsiębiorców. Wspieranie wszelkich...

NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne