Organizacje Pożytku Publicznego Gdańsk - OPP, Jeden Procent

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Organizacje Pożytku Publicznego: Gdańsk

 • Fundacja "Sprawni Inaczej"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Gdańsk

  Misja Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacji i kształcenia specjalnego. Organizacja spotkań i wymian międzynarodowych dla młodzieży...

 • Fundacja "Wyspa Progress"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Gdańsk

  Misja: Prezentowanie sztuki współczesnej oraz wspieranie aktywności twórczej. Promowanie artystów związanych z Fundacją. Przejmowanie i adaptowanie budynków w celu organizowania pracowni...

 • Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Gdańsk

  Misja Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i konsultacyjnej w zakresie zapobiegania patologiom społecznym. Propagowanie wśród dzieci zdrowego i twórczego stylu życia. Udzielanie...

 • Fundacja Theatrum Gedanense

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Gdańsk

  Fundacja Theatrum Gedanense jest organizacją pożytku publicznego, która - pod patronatem JKW Księcia Walii - zainicjowała w Gdańsku budowę teatru szekspirowskiego nawiązującego do pierwszego teatru...

 • Gdańska Fundacja Oświatowa

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Gdańsk

  Misja: Rozwijanie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej odpowiadającej potrzebom życia społecznego. Prowadzone działania: 1. Prowadzenie polskojęzycznych szkół w Gdańsku i Sopocie...

 • Gdański Klub Fantastyki

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Gdańsk

  Misja Propagowanie w społeczeństwie wszelkich form twórczości o charakterze fantastycznym i tworzenie warunków do jej uprawiania. Ułatwianie kontaktu z dziełami oraz twórcami fantastyki. Tworzenie...

 • Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Gdańsk

  Misja: Organizowanie psychoterapii kobiet przed i po zabiegu mastektomii, rehabilitacji fizycznej po zabiegach w celu przywrócenia sprawności i możliwości powrotu do normalnego życia rodzinnego...

 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Gdańsk

  Misja Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jest pozarządową organizacją typu non-profit zajmującą się ochroną dziko żyjących gatunków ptaków oraz miejsc, w których one żyją [statut OTOP...

 • Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL "SALOS"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Gdańsk

  Naszym celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportowych i podnoszenie na wyższy poziom stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Organizujemy...

 • Jachtklub Stoczni Gdańskiej

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Gdańsk

  Misja: wspieranie i rozwój żeglarstwa rekreacyjnego

NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne