Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" - Warszawa, mazowieckie - Organizacja Pożytku Publicznego - Organizacja Charytatywna
Finanse & Nieruchomości Filantropia Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej"

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej"

Obszary działalności organizacji:

Ochrona zdrowia:
- Ochrona i promocja zdrowia
Ochrona praw:
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
Nauka, kultura, ekologia:
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Inne:
- Inne
Bezpieczeństwo publiczne:
- Ratownictwo i ochrona ludności

Rozwiń »
 
Misja organizacji:
PCPM jest organizacją pożytku publicznego, udzielającą pomocy humanitarnej i rozwojowej na świecie oraz pomagającą ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych - zarówno konfliktów zbrojnych, jak i klęsk żywiołowych. Realizuje projekty z zakresu pomocy uchodźcom, edukacji, rozwijania przedsiębiorczości kobiet, pomocy medycznej, zarządzania kryzysowego i wzmacniania potencjału jednostek ratowniczych.

W roku 2014 PCPM prowadzi działania w Libanie, Etiopii, Gruzji, Tadżykistanie, Autonomii Palestyńskiej oraz niesie pomoc medyczną ofiarom zamieszek na Ukrainie. Aktywność PCPM w kraju skupia się na edukacji oraz informowaniu o sytuacji humanitarnej w krajach dotkniętych wojnami oraz klęskami.

PCPM posiada status OPP i jest zarejestrowane pod numerem KRS: 0000259298.

Więcej informacji na www.pcpm.org.pl oraz https://www.facebook.com/PCPM.NGO.NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne