Fundacja Pociechom - Warszawa, mazowieckie - Organizacja Charytatywna

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Fundacja Pociechom

Obszary działalności organizacji:

Ochrona zdrowia:
- Ochrona i promocja zdrowia
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna:
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, kultura, ekologia:
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Sport, turystyka, wypoczynek:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Rozwiń »
 
Misja organizacji:
Celem nadrzędnym naszej Fundacji jest ograniczenie skutków niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji. Udzielamy także wsparcia rodzinom i opiekunom naszych podopiecznych. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego działającą od 1997 roku. Prowadzimy "Stajnię Pociecha" przy ul. Wybrzeże Puckie 2 nad brzegiem Wisły w Warszawie. Od 2012 roku zagospodarowujemy nowy teren o powierzchni ok. 4 ha. Organizujemy i prowadzimy różne formy rehabilitacji.
Od 2002 roku zajmujemy się hipoterapią. To specyficzna forma terapii i rehabilitacji ruchowej, w której dzięki elementom jazdy konnej przywraca się pacjentom sprawność fizyczną i psychiczną. Każdego roku przeprowadzamy blisko 10000 bezpłatnych zabiegów pomagając ok. 200 dzieciom. W 2012 roku poszerzyliśmy naszą ofertę o rehabilitację metodą integracji sensorycznej oraz terapię logopedyczną. Od tego czasu zrealizowaliśmy 2500 godzin zabiegów. Każda forma rehabilitacji  świadczona przez naszą Fundację jest bezpłatna. 

Wsparcie naszych działań to krok w stronę przywrócenia zdrowia i poprawienia jakości życia naszych Pociech.NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne