Fundacja Niesiemy Nadzieję - Poznań, wielkopolskie - Organizacja Pożytku Publicznego - Organizacja Charytatywna
Finanse & Nieruchomości Filantropia Fundacja Niesiemy Nadzieję

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Fundacja Niesiemy Nadzieję

Obszary działalności organizacji:

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Ochrona zdrowia:
- Ochrona i promocja zdrowia
Sport, turystyka, wypoczynek:
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rozwiń »
 
Misja organizacji:
Fundacja opiekuje się dziećmi chorymi na choroby zagrażające życiu, między innymi: mukowiscydozę, zanik mięśni oraz dziećmi dializowanymi, czekającymi na przeszczep nerek. Na co dzień opiekujemy się około 30 najbardziej potrzebującymi rodzinami z województwa Wielkopolskiego oraz Lubuskiego dofinansowując zakup lekarstw, pomagając w zakupie innych niezbędnych w leczeniu i rehabilitacji środków.

Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy przygotowujemy paczki z żywnością oraz środkami czystości i docieramy z nimi do około 100 potrzebujących rodzin z całej Wielkopolski.

W naszych działaniach oprócz pomocy rodzinom chorych dzieci staramy się sprawiać jak najwięcej radości naszym małym przyjaciołom, aby chociaż na chwilę mogły zapomnieć o swojej chorobie i związanych z nią trudach dnia codziennego.

Dzięki wspólnym wyjściom np. do kina czy piknik sprawiamy, że na twarzy dzieci gości uśmiech, zawiązują się małe i duże ...NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne