Fundacja Instytut Innowacji - Warszawa, mazowieckie - Organizacja Charytatywna
Finanse & Nieruchomości Filantropia Fundacja Instytut Innowacji

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Fundacja Instytut Innowacji

Obszary działalności organizacji:

Nauka, kultura, ekologia:
- Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce

Rozwiń »
 
Misja organizacji:
Misją Fundacji Instytut Innowacji jest szeroko rozumiany rozwój innowacji w Polsce, w tym pomoc w rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz budowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju nauki i gospodarki. Jednocześnie Fundacja działa na rzecz integracji społecznej i międzykulturowej, prowadząc wiele projektów przeciwdziałających bezrobociu i wykluczeniom społecznym. Poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów oraz kursów zawodowych i językowych propagujemy aktywizację zawodową imigrantów i uchodźców na polskim rynku pracy. Wspieramy wszelkie inicjatywy, które mają na celu rozwój kapitału ludzkiego i ekonomii społecznej.

Fundacja Instytut Innowacji posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów we współpracy międzysektorowej tj. pomiędzy organizacjami pozarządowymi, prywatnymi przedsiębiorstwami i administracją publiczną. Chętnie współtworzymy i wypracowujemy z sektorem biznesu zasady i strategie społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszelkie firmy i instytucje, którym bliskie są nasze cele zapraszamy do współpracy.
Więcej informacji o działalności Fundacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.ii.org.plNGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne