Fundacja "Future in Fashion" - Łódź, łódzkie - Organizacja Charytatywna
Finanse & Nieruchomości Filantropia Fundacja "Future in Fashion"

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Fundacja "Future in Fashion"

Obszary działalności organizacji:

Nauka, kultura, ekologia:
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Rozwiń »
 
Misja organizacji:
Fundacja Future in Fashion powstała aby ułatwiać młodym polskim projektantom start w świecie mody. Dzięki jej wsparciu studenci, absolwenci szkół artystycznych, ale także ludzie bez formalnego wykształcenia będą mogli zaistnieć nie tylko w Polsce ale i za granicą.
Opracowany przez Fundację program ma za zadanie promować twórczości uzdolnionych projektantów oraz wspierać ich dążenia do wejścia na rynek mody pod własnym nazwiskiem.
Celem Fundacji jest także integrowanie środowisk związanych z modą, budowanie sieci kontaktów i wymiany doświadczeń. Pomóc ma w tym szeroko pojęta działalność naukowo-badawcza, a w tym warsztaty, kursy, konferencje na temat mody i wzornictwa. Szczególnie ważne dla Fundacji jest zbliżenie środowisk twórców i odbiorców mody.

Obszary działalności organizacji:
- Promocja, wspomaganie i rozwój zdolnych projektantów w Polsce i na arenie międzynarodowej.
- Tworzenie, realizacja, promocja i dystrybucja projektów Fundacji związanych z modą i wzornictwem.
- Promocja i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie mody i wzornictwa oraz projektowania tekstyliów.
- Tworzenie bazy i rankingu projektantów mody, wzornictwa oraz wyrobów włókienniczych w Polsce.
- Organizowanie kongresów, szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, sympozjów i wykładów na temat mody, wzornictwa oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie powstawania ubioru i materiałów włókienniczych.
- Tworzenie, organizacja oraz realizacja wydarzeń artystycznych, projektów związanych z promocją mody i wzornictwa oraz powstawaniem tekstyliów a także współudział w w/w procesach.
- Tworzenie, organizowanie i udostępnianie zaplecza technologicznego dla potrzeb realizacji projektów Fundacji.
- Tworzenie i realizacja programów autorskich, publicystycznych, reportaży o modzie, zdarzeń medialnych itp.
- Promocja wyższych uczelni artystycznych, humanistycznych oraz technicznych zajmujących się tematyką mody, wzornictwem oraz projektowaniem tekstyliów.NGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne