Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym "Podaruj Uśmiech" - Gdynia, pomorskie - Organizacja Pożytku Publicznego - Organizacja Charytatywna
Finanse & Nieruchomości Filantropia Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym "Podaruj Uśmiech"

Znajdź organizacje


wyszukiwanie zaawansowane

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym "Podaruj Uśmiech"Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego
Obszary działalności organizacji:

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Ochrona zdrowia:
- Ochrona i promocja zdrowia

Rozwiń »
 
Misja organizacji:
Zakres działań fundacji
Wspieramy podopiecznych by mogli zapomnieć o swojej niepełnosprawności i powrócić do normalnego życia wśród rówieśników. Aby prawidłowo funkcjonować i rozwijać się, potrzebują oni sprzętu, operacji i rehabilitacji. Fundacja "Podaruj Uśmiech" pomaga dzieciom zrealizować te potrzeby. Aby to osiągnąć współpracujemy z innymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz osobami fizycznymi dla osiągania wspólnych celów związanych z działalnością w zakresie ochrony zdrowia niepełnosprawnych dzieci.
Czym możemy się poszczycić?
Działalność w zakresie ochrony zdrowia dzieci niepełnosprawnych, a w szczególności działalność charytatywno-opiekuńcza realizowana poprzez: ułatwianie korzystania ze sprzętu, turnusów i zabiegów rehabilitacyjnych, pomoc specjalistów, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich, finansowanie operacji specjalistycznych, protezowanie nóg i rąk; przeprowadzanie akcji zbiórki funduszy na pomoc podopiecznym fundacji poprzez kierowanie próśb do darczyńców tj. osób prywatnych i prawnych; przeprowadzanie akcji i projektów na stałe wpisanych w harmonogram prac fundacji.
Zarząd fundacji
Jacek Sojecki ? prezes zarządu.
Zakres zadań Zarządu wynikający z pełnienia funkcji obejmuje: między innymi kierowanie działalnością Fundacji, reprezentowanie jej na zewnątrz; określanie długoterminowej strategii i kierunków działania oraz ich koordynacja, określanie optymalnej struktury organizacyjnej i form działania, dbałość o efektywność zarządzania, zarządzanie majątkiem Fundacji oraz podejmowanie uchwał związanych z prowadzeniem spraw fundacji.
Na co przekazujemy fundusze pozyskane z 1% podatku
Pozyskane fundusze z jednego procenta podatku przekazujemy na działalność w zakresie ochrony zdrowia dzieci niepełnosprawnych, a w szczególności: ułatwiamy dzieciom niepełnosprawnym dostęp do korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego będącego na wyposażeniu specjalistycznych ośrodków, finansujemy specjalistyczne operacje, protezowanie nóg i rąk, zabiegi i turnusy rehabilitacyjne finansowanie oraz nieodpłatna pomoc specjalistów, zakupujemy indywidualny sprzęt rehabilitacyjny i wózki inwalidzkie.
Nasi podopieczni
Fundacja ma w gronie podopiecznych ponad dwustu niepełnosprawnych dzieci potrzebujących specjalistycznej rehabilitacji, sprzętu i zabiegów rehabilitacyjnych, operacji lub protezowania kończyn górnych lub dolnych. Pełna lista podopiecznych, jak również informacje o tym komu i w jakim zakresie pomogliśmy dostępna jest na www.podarujusmiech.org w dziale lista podopiecznych i dziale zapomogi.
Nasz statut
Działalność organizacji pozarządowych regulowana jest wieloma przepisami. Na poziomie najwyższym, to jest w Konstytucji, zagwarantowano prawo do zrzeszania się. Na najniższym poziomie dokumentów wewnętrznych jest między innymi statut gdzie opisuje się zasady funkcjonowania organizacji.
Tekst statutu dostępny jest na stronie www.podarujusmiech.orgNGO.pl

FDP

Wszystkie obszary działalności

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Doradztwo zawodowe, poradnictwo Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Ochrona praw Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Nauka, kultura, ekologia Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna Tożsamość, tradycja narodowa Sport, turystyka, wypoczynek Bezpieczeństwo publiczne Inne