Filantropia w Platine.pl

 • Fundacja Pomocy Goldenom "Aurea"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Warszawa

  Naszym głównym celem jest udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym, porzuconym, krzywdzonym, niechcianym, chorym psom, w szczególności rasy Golden Retriever. Ogromna popularność tej rasy...

 • Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Krosno

  Misja Wszechstronna pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, wielodzietnym i najuboższym z Podkarpacia. Prowadzone działania - Pomoc społeczna - rodziny wielodzietne, niepełne, dysfunkcyjne, osoby...

 • Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Warszawa

  PCPM jest organizacją pożytku publicznego, udzielającą pomocy humanitarnej i rozwojowej na świecie oraz pomagającą ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych - zarówno konfliktów zbrojnych...

 • Fundacja "Pomorski Dom Nadziei"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Gdańsk

  Fundacja Pomorski Dom Nadziei jest gdańską organizacją o charakterze "non-profit", która zajmuje się trudną społecznie problematyką HIV/AIDS. Prowadzimy jedyny w Trójmieście Bezpłatny, Anonimowy...

 • Fundacja Niesiemy Nadzieję

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Poznań

  Fundacja opiekuje się dziećmi chorymi na choroby zagrażające życiu, między innymi: mukowiscydozę, zanik mięśni oraz dziećmi dializowanymi, czekającymi na przeszczep nerek. Na co dzień opiekujemy się...

 • Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Wrocław

  Lokalna wspólnota o nazwie Salezjański Wolontariat Misyjny ?Młodzi Światu? oddział we Wrocławiu (SWM), ma na celu przede wszystkim niesienie pomocy Misjom Świętym na całym świecie. Poprzez...

 • Fundacja "Future in Fashion"

  Łódź

  Fundacja Future in Fashion powstała aby ułatwiać młodym polskim projektantom start w świecie mody. Dzięki jej wsparciu studenci, absolwenci szkół artystycznych, ale także ludzie bez formalnego...

 • Stowarzyszenie "Szkoły dla Pokoju"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Warszawa

  ?Stowarzyszenie ?Szkoły dla Pokoju? zostało zarejestrowane w 2002 roku i ma na celu podejmowanie i rozwijanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz zapewnienia edukacji dzieciom i kształcenia...