Filantropia w Platine.pl

 • Fundacja "Future in Fashion"

  Łódź

  Fundacja Future in Fashion powstała aby ułatwiać młodym polskim projektantom start w świecie mody. Dzięki jej wsparciu studenci, absolwenci szkół artystycznych, ale także ludzie bez formalnego...

 • Fundacja Instytut Innowacji

  Warszawa

  Misją Fundacji Instytut Innowacji jest szeroko rozumiany rozwój innowacji w Polsce, w tym pomoc w rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz budowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju nauki...

 • Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Krosno

  Misja Wszechstronna pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, wielodzietnym i najuboższym z Podkarpacia. Prowadzone działania - Pomoc społeczna - rodziny wielodzietne, niepełne, dysfunkcyjne, osoby...

 • Fundacja Pomocy Goldenom "Aurea"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Warszawa

  Naszym głównym celem jest udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym, porzuconym, krzywdzonym, niechcianym, chorym psom, w szczególności rasy Golden Retriever. Ogromna popularność tej rasy...

 • Fundacja Niesiemy Nadzieję

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Poznań

  Fundacja opiekuje się dziećmi chorymi na choroby zagrażające życiu, między innymi: mukowiscydozę, zanik mięśni oraz dziećmi dializowanymi, czekającymi na przeszczep nerek. Na co dzień opiekujemy się...

 • Stowarzyszenie "Szkoły dla Pokoju"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Warszawa

  ?Stowarzyszenie ?Szkoły dla Pokoju? zostało zarejestrowane w 2002 roku i ma na celu podejmowanie i rozwijanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz zapewnienia edukacji dzieciom i kształcenia...

 • Fundacja Pociechom

  Warszawa

  Celem nadrzędnym naszej Fundacji jest ograniczenie skutków niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji. Udzielamy także wsparcia rodzinom...

 • Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym "Podaruj Uśmiech"

  Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego

  Gdynia

  Zakres działań fundacji Wspieramy podopiecznych by mogli zapomnieć o swojej niepełnosprawności i powrócić do normalnego życia wśród rówieśników. Aby prawidłowo funkcjonować i rozwijać się...