Zdzisław Beksiński w Platine.pl
wykop facebook blip twitter flaker

Zdzisław Beksiński

Zdzisław Beksiński (1929-2005) był polskim malarzem, fotografem,grafikiem, rysownikiem i rzeźbiarzem. Jego dorobek artystyczny charakteryzowała szeroka skala rozwiązań formalnych obejmujących najnowsze osiągnięcia kierunków awangardowych. Największą jednak sławę przyniosło mu malarstwo figuratywne okresu fantastycznego będące swego rodzaju projekcją, niepokojących w swej atmosferze fantazji malarza. Wizja apokalipsy, groza samotności i śmierci, tragizm i metafizyka były często przywoływanymi określeniami podczas prób interpretacji twórczości Beksińskiego.

Jego prace prezentowane były w Polsce i zagranicą. Na przełomie lat 80. i 90. istniała w Paryżu autorska galeria malarza Galerie Dmochowski – Musée galerie de Beksinski. Najliczniejszy zbiór prac artysty znajduje się obecnie w Muzeum Historycznym w Sanoku. Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada kolekcję fotografii Beksińskiego z lat 50.

 

fot. Piotr Dmochowski/CC

Zobacz ofertę naszej galerii sztuki produkty