Marcel Duchamp w Platine.pl
wykop facebook blip twitter flaker

Marcel Duchamp

Marcel Duchamp (1887-1968) był francuskim artystą, który w swojej twórczości poruszał kwestie granic sztuki, jej społecznego statusu i możliwości artysty jako jednostki nieograniczonej konwencjami w poszukiwaniu nowych idei. Związany ze środowiskiem dadaistów i surrealistów, był twórcą takich nowatorskich prac jak Akt schodzący po schodach nr 2, Fontanna oraz Panna młoda rozebrana przez swych kawalerów, jednak.

Poprzez swoje eksperymenty z „przedmiotem gotowym” zacierał granice między dziełem sztuki a obiektem codziennego użytku, czym zyskał tytuł prekursora konceptualizmu i pop-artu. Przyznawał artyście nieograniczoną swobode twórczą i prawo do kpiny.